Гума Гуар Е412 – натурална хранителна добавка

Гума гуар или Е412, това е хранителна добавка, която се използва в хранителната промишленост като стабилизатор, сгъстител или като вещество, подобряващо вискозитета и консистенцията на хранителните продукти. Също забавя кристализирането на леда, по тази причина се използва и при производството на сладолед, охладени сладкарски изделия, както и в месопреработването. [...]